Registrace

Registrujte se již nyní ke Karlovu kroku v rámci akce Krok ke zdraví. Akceptujeme všechny elektroické přihlášky, které dorazí do dnešního podvečera, do 18:00 hodin.
Po té již pouze osobně v registrační kanceláři na Městském úřadě na Božím Daru, v sobotu 28.srpna od deváté hodiny. A pozor! V registrační místnosti je nutné mít zakrytá ústa a nos nanorouškou, nebo respirátorem. Děkujeme!


Registrační formulář

Vaše jméno a příjmení: *
Rok narození: *
Vyberte závod: *
Výběr délky trasy: *
kratší trasa             delší trasa
Bydliště - město: *
Vaše emailová adresa: *
Text vaší zprávy:
Kolik je 2+2

Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Svým podpisem potvrzují, že mají vlastní pojištění.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy účastníků v době konání soutěže, za materiální škody ani za případné ztráty vybavení či oblečení.
Každý účastník svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s elektronickým zpracováním svých dat na přihlášce, jejich dalším vyhodnocením a zveřejněním na internetu.
Účastníci souhlasí s dalším použitím/zveřejněním fotografií či nahrávek z akcí Krok ke zdraví 2021 v médiích, případně k výrobě DVD a tiskových médií a to bez nároku na honorář.


Partneři Kroku ke zdraví na Božím Daru

Loga parneru